Ze strany českého státu chybí komplexní a objektivní pravidla, organizační, legislativní a ekonomické zastřešení pro oblast telemedicíny a eHealth. Výrazné zlepšení v tomto směru slibuje projekt nazvaný „Podpora projektů pro inovační technologie ve zdravotnictví – telemedicína“. V rámci Národního plánu obnovy jej realizuje Národní telemedicínské centrum, které funguje při Fakultní nemocnici Olomouc.