Podpora projektů pro inovační technologie ve zdravotnictví – telemedicína

 • Národní plán obnovy je celonárodní projekt, který zahrnuje desítky reforem a investicí v 7 prioritních oblastech různé náročnosti a složitosti. Společným cílem všech je zlepšit fungování Česka pro jeho občany a zvýšit jeho odolnost do budoucna.
 • Fakultní nemocnice je do NPO zapojena v pilíři 1 (Digitální transformace) v komponentě Digitální služby občanům a firmám a reformě 2: Služby elektronického zdravotnictví přes projekt zvaný Podpora projektů pro inovační technologie ve zdravotnictví – telemedicína
 • V rámci Národního plánu obnovy jej realizuje Národní telemedicínské centrum, které funguje při Fakultní nemocnici Olomouc.
 • Struktura NPO

  • Vytvoření organizačního a legislativního rámce telemedicíny a mHealth
   • Návrh legislativních opatření a legislativní rámec pro telemedicínu
   • Komunikační strategie telemedicíny a její realizace
  • Vytvoření hodnotícího, úhradového a realizačního rámce telemedicíny a mHealth
   • Metodika posuzování telemedicínských služeb
   • Vytvoření průvodce a doporučených postupů péče o pacienty s telemedicínou a mHealth
  • Komunikační platforma pro telemedicínu a pilotní spuštění služeb
   • Pilotní komunikační platforma telemedicíny
   • Pilotní nasazení telemedicíny a mHealth