Telemedicína v Česku nabírá na obrátkách!

5. 6. 2024

Významné setkání zaměřené na budoucnost telemedicíny se uskutečnilo v pondělí 3. června 2024 na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Fakultní nemocnice Olomouc prezentovala zástupcům soukromého sektoru průlomové výstupy projektu „Podpora projektů pro inovační technologie ve zdravotnictví – telemedicína“. O rozvoji a inovacích v oblasti telemedicíny diskutovali s realizačním týmem projektu představitelé malých a středních podniků v oblasti zdravotnictví.

  • Obrázek 1: Setkání se uskutečnilo na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová představila nejnovější legislativní aktuality, včetně připravované vyhlášky o telemedicíně, která znamená zásadní pokrok v této oblasti.

Komunikační strategie telemedicíny se zaměřila na analýzu vnímání telemedicíny jak odbornou, tak laickou veřejností. Zároveň probíhají důkladné rešerše dostupných telemedicínských řešení ve světě, což umožní přinést ty nejlepší postupy do našich podmínek.

Jedním z nejdůležitějších bodů setkání byla informace o nadcházejícím výběrovém řízení na telemedicínskou platformu. Byly vybrány pilotní studie z oborů jako kardiologie, pneumologie, paliativní péče, oftalmologie, psychiatrie, neurologie, diabetologie a dalších.

Živou diskusi vyvolalo téma pregraduálního a postgraduálního vzdělávání v oblasti telemedicíny. Fakultní nemocnice Olomouc v tomto oboru vzdělává studenty medicíny povinným předmětem „Základy digitální medicíny“.

Schůzka představuje pro telemedicínu v České republice významný krok vpřed. Jsme na prahu nové éry zdravotní péče, která bude dostupnější, efektivnější a více propojená s moderními technologiemi. Budoucnost zdravotnictví je tady a my jsme připraveni být její součástí!